Pravidlá Múdrej ponorky

O knižnici / Dôležité dokumenty / Pravidlá Múdrej ponorky
 • Posádku Múdrej ponorky tvoria všetky zvedavé a hravé deti do 8 rokov s výnimkou triednych kolektívov.
 • Každý návštevník ponorky má so sebou maminu, otecka alebo inú zodpovednú osobu, staršiu ako 18 rokov.
 • Vstup do ponorky je zdarma, vstupenkou na palubu je čitateľský preukaz.
 • Rodičia s deťmi, ktorí majú záujem navštíviť ponorku, svoj príchod ohlásia pracovníkovi detského oddelenia a zároveň predložia svoj čitateľský preukaz.
 • Do priestorov ponorky vstupujeme bez topánok, s čistými a umytými rukami. Jedlo, sladkosti, žuvačky a nápoje si necháme na doma.
 • Ostré a nebezpečné veci, ani behanie, lezenie, šplhanie a bitky na palubu nepatria. Miesto toho sa tu všetci hráme a čítame si.
 • Za bezpečnosť detí pri hrách ako aj prípadné spôsobené škody zodpovedajú výhradne rodičia alebo iná poverená dospelá osoba.
 • Návštevníci ponorky sa riadia pokynmi  personálu. Pri nedodržiavaní pravidiel môže personál dieťa s rodičom či doprovodom dospelej osoby vylúčiť.
 • Hračky a knižky, ktoré sú v ponorke, sú vybavením ponorky. Pri odchode ich vždy vrátime na miesto, aby sa s nimi mohli zahrať aj iné deti.

  Ďakujeme všetkým deťom a ich rodičom, že rešpektujú pravidlá.

  Veríme, že sa k nám opäť vrátite a budete sa na palube cítiť dobre.

  Vaša knižnica

Newsletter
Detská knižnica