TOP WebLib

Celoslovenská súťaž o najlepšie webové sídlo knižnice, ktorú každoročne organizuje Spolok slovenských knihovníkov. V rámci súťažných kritérií sa hodnotí obsah stránky, jej funkčnosť, originálnosť, aktuálnosť a príťažlivosť pre návštevníka, navigácia a vyhľadávanie, grafická úprava i úroveň dodržania webových štandardov. Súťaž má podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu knižníc efektívne využívať informačno-komunikačné technológie na zlepšenie kvality a prístupnosti služieb.

Top WebLib 2007

Webová stránka našej knižnice získala v celoslovenskej súťaži TOP WebLib 2007  3. miesto v kategórii verejných a školských knižníc. Autormi nového webu je firma Kios s.r.o. v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany a skupinou Dizajn na kolesách.

Top WebLib 2008

Webová stránka piešťanskej knižnice získala v prestížnej súťaži TOP WebLib tentokrát hneď dve ceny. V kategórii verejné a školské knižnice vyhrala 1. miesto s cenou odbornej poroty a vo výsledkoch verejného hlasovania patrí knižnici aj cena sympatií za 2. miesto. Zásluhu na súčasnom vizuáli stránky majú okrem mestskej knižnice aj mladí dizajnéri zo skupiny Dizajn na kolesách a firma Kios, s.r.o.

Top WebLib 2011

V celoslovenskej súťaži TOP WebLib 2011 bola naša webová stránka kniznica.sk už druhýkrát v histórii ocenená 1. miestom. Vizáž a funkčnosť webovej stránky ocenila porota najvyššou známkou medzi školskými a verejnými knižnicami.

Newsletter
Detská knižnica