Ocenenia

O knižnici / Ocenenia

Za svoje bohaté kultúrne aktivity a vysokú úroveň prezentácie získala mestská knižnica niekoľko ocenení mestského i celoslovenského významu.

Newsletter
Detská knižnica