Čestní občania mesta Piešťany

Región a odkazy / Osobnosti regiónu / Čestní občania mesta Piešťany

Prof. PhDr. JUDr. H.c. Milan HODŽA (1878 - 1944)
Významný slovenský politik medzivojnového obdobia, predseda vlády ČSR v 30. rokoch 20. storočia. Čestné občianstvo Piešťan mu bolo udelené 31. 1. 1938 pri príležitosti jeho 60. narodenín.

Ladislav NOVOMESKÝ (1904 - 1976)
Popredný slovenský básnik, komunistický politik, ktorý bol väznený na základe falošného obvinenia. Čestné občianstvo získal 5. 6. 1948. 

Prof. Eugen SUCHOŇ (1908 - 1993)
Hudobný skladateľ a pedagóg, dlhoročný predseda festivalového výboru Piešťanského festivalu. Zaslúžil sa o výstavbu Domu umenia v Piešťanoch. Čestné občianstvo mu bolo udelené 30. 7. 1968.

Prof. MUDr. František LENOCH, DrSc. (1898 - 1970)
Riaditeľ Výskumného ústavu reumatických chorôb v Prahe, propagátor myšlienky založenia podobného ústavu v Piešťanoch. Čestné občianstvo mu bolo udelené 13. 10. 1969 pri príležitosti XII. Medzinárodného reumatologického kongresu v Piešťanoch.

Prof. MUDr. Nanna SVARTZ (1890 - 1986)
Švédska lekárka, vedecká pracovníčka, riaditeľka Výskumného ústavu reumatologického kráľa Gustáva V. v Štokholme. Podľa nej je pomenovaná cena najúspešnejším reumatológom vo Švédsku. Čestné občianstvo jej bolo udelené 13. 10. 1969 pri príležitosti XII. Medzinárodného reumatologického kongresu v Piešťanoch.

Prof. MUDr. Jacques FORESTIER (1890 - 1978)
Francúzsky lekár, predseda Ligy proti reumatizmu vo Francúzsku, autor prvej monografie o Bechterevovej chorobe. Čestné občianstvo mu bolo udelené 13. 10. 1969 pri príležitosti XII. Medzinárodného reumatologického kongresu v Piešťanoch.

Magag Unanovič PETROSJAN (1921)
Prvý ruský vojak, ktorý 4. 4. 1945 vstúpil na pôdu Piešťan, kapitán II. Ukrajinského frontu 53. Armády maršála Malinovského. Čestné občianstvo získal dňa 15. 5. 1971.

Lars Olav JOHANSON (1919)
Riaditeľ Združenia fínskych miest, ktorý sa pričinil o rozvoj partnerských vzťahov viacerých miest vo Fínsku s mestami v Československu. Čestné občianstvo mu bolo udelené 2. 9. 1976.Cav.

Carlo VENDER (1927)
Zaslúžil sa o rozvoj taliansko-slovenských vzťahov a propagáciu slovenskej kultúry v Taliansku, podporovateľom mladých umelcov, pravidelný návštevník piešťanských kúpeľov. Čestné občianstvo mu bolo udelené dňa 27. 6. 1997.

ThDr. Milan MEDEK (1927 - 2012)
Katolícky kňaz, dekan farského úradu v Piešťanoch v r. 1964 - 1991. Čestné občianstvo mu bolo udelené 24. 10. 1997.MUDr.

Kornel CHMELO, in memoriam (1917 - 1996)
Detský lekár, primár detského oddelenia piešťanskej nemocnice. Čestné občianstvo mu bolo udelené 25. 6. 1999 in memoriam.

Martina MORAVCOVÁ (1976)
Plavkyňa, najúspešnejšia športovkyňa v histórii Piešťan i Slovenska. Čestné občianstvo získala 5. 12. 2000.

Ľudovít WINTER, in memoriam (1870 - 1968)
Budovateľ piešťanských kúpeľov, ktorý sa pričinil o ich rozkvet a slávu. Čestné občianstvo mu bolo udelené 19. 6. 2002.

Prof. PhDr. Alexander RUTTKAY, DrSC. (1941)
Archeológ, dlhoročný riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre, vo svojej práci sa zameriava na archeologický výskum v Piešťanoch (napr. Starý kláštor) a v okolí (Banka, Ducové - Kostolec a pod.). Čestné občianstvo mu bolo udelené 4. 6. 2003.

Juraj ŠAJMOVIČ (1932 - 2013)
Významný kameraman, fotograf, maliar, držiteľ ceny Českého leva. Čestné občianstvo mu bolo udelené 4. 6. 2003.

Doc. Juraj SLEZÁČEK (1943 - 2016)
Významný slovenský herec a divadelný pedagóg, dlhoročný člen Činohry SND v Bratislave, neskôr jej riaditeľ. Okrem hereckej profesie sa venoval aj pedagogickej praxi. Čestné občianstvo mu bolo udelené 6. 6. 2008.

Prof. Dušan DUŠEK (1946)
Významný slovenský spisovateľ. V súčasnosti vyučuje na VŠMU v Bratislave. Vo svojej literárnej tvorbe sa často vracia spomienkami na svoje detstvo v Piešťanoch. Čestné občianstvo mu bolo udelené 6. 6. 2008.

Mária KRÁĽOVIČOVÁ (1927)
Významná slovenská herečka a dlhoročná propagátorka piešťanských kúpeľov, pravidelne účinkuje na podujatiach v Piešťanoch. Čestné občianstvo jej bolo udelené 1. 6. 2012.

Mgr. art. Dušan JUNEK (1943)
Rodák z Piešťan, významný grafik a dizajnér,  jediný Slovák, ktorý sa stal laureátom najvýznamnejšieho svetového ocenenia v odbore vizuálneho dizajnu - ICOGRADA Achievement Award. Čestné občianstvo mu bolo udelené v roku 2013.

Ing. arch. Bertold MIČEK, in memoriam.
Jeden z najvýznamnejších vodohospodárskych odborníkov Slovenska, dlhoročný riaditeľ Správy povodia Váhu v Piešťanoch.Čestné občianstvo mu bolo udelené v roku 2013.

Ing. Miroslav NERÁD, in memoriam (1942-2013)
Vyrastal v rodine, kde výroba zdravotníckej techniky bola poslaním, dlhročný predstaviteľ vedenia spoločnosti Chirana Dental Piešťany, podporovateľ rozvoja mesta a budovania občianskej vybavenosti. Čestné občianstvo mu bolo udelené v roku 2013.

Prof. MUDr. Jozef ROVENSKÝ, DrSc., FRCP (1943)
Popredný slovenský reumatológ, pedagóg, autor odborných publikácií, dlhoročný riaditeľ NÚRCH v Piešťanoch. Čestné občianstvo mu bolo udelené v roku 2013.

 

Dr.h.c. Mgr. Stanislav ŠTEPKA (1944)
Absolvent piešťanského gymnázia. Dramatik, textár, scenárista a vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla. Čestné občianstvo mu bolo udelené v roku 2013.

 

Ladislav BAČÍK, in memoriam (1933 - 2016)

Úspešný plavec, účastník olympijských hier, tréner. Čestné občianstvo in memoriam mu bolo udelené v roku 2016.

 

Vojtech ÁBEL, in memoriam (1911 - 1945)    

Dôstojník slovenskej armády, protifašistický bojovník. Čestné občianstvo in memoriam mu bolo udelené v roku 2016. 

Newsletter
Detská knižnica