Informačné služby

Služby / Informačné služby

Svojim čitateľom a používateľom v rámci svojej pôsobnosti poskytuje knižnica okrem základných výpožičných služieb i ďalšie služby informačného charakteru:

 • regionálne, faktografické a bibliografické informácie
  Knižnica sprístupňuje svojim návštevníkom informácie z vlastných elektronických a klasických zdrojov ústnou alebo písomnou formou. Poskytuje informácie o regióne, jeho histórii, osobnostiach a udalostiach, faktografické informácie zo všetkých vedných odborov a spoločenského života, ako aj bibliografické informácie o jednotlivých dokumentoch.
 • konzultačné a referenčné služby, pomoc pri vyhľadávaní a výbere literatúry
  Pracovníci knižnice vám poskytnú základné informácie o knižnici, jej službách a knižničných fondoch, poradia, ako sa orientovať a vyhľadávať v on-line katalógu, ako postupovať pri vypožičiavaní dokumentov z fondov knižnice či  pri výbere literatúry na určitú tému.
 • rešeršné služby
  Knižnica poskytuje na požiadanie rešeršné služby z vybraných informačných zdrojov formou bibliografického súpisu vybranej literatúry na danú tému. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.
  V prípade, že si chcete vypracovať rešerš sami, ponúkame vám jednoduchý návod na jej vypracovanie.
  O službu môžete požiadať prostredníctvom online formulára žiadosť o rešerš.
 • služby pre deti a mládež
  Deti materských škôl, žiaci základných škôl a študenti stredných škôl môžu využiť širokú škálu našich služieb a vzdelávacích aktivít.
  Materským školám na území mesta ponúkame organizované návštevy knižnice spojené s informačnou výchovou, ako aj rôzne podujatia pre najmenších - tvorivé dielne, hodiny hlasného čítania, divadelné predstavenia a pod.
  Pre základné školy organizujeme hodiny informačnej výchovy, ktorých cieľom je získať základný prehľad o knižnom fonde, jeho jednotlivých oddeleniach a naučiť sa samostatne vyhľadávať konkrétnu literatúru. Okrem toho pre školy pripravujeme besedy s autormi, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, prednášky či výstavy.
  Materské i základné školy každý mesiac oslovujeme ponukovým listom s výberom podujatí, ktoré sú určené pre túto vekovú skupinu.
  Pre stredné školy ponúkame okrem základných informačných služieb exkurzie spojené s informačným vzdelávaním. Exkurzie trvajú cca 1 vyučovaciu hodinu a sú poskytované bezplatne. Ich obsahom je zoznámenie sa s históriou a súčasnosťou našej knižnice, poskytovanými službami, vyhľadávanie v elektronickom katalógu a on-line databázach, ako aj celková orientácia v knižnom fonde.
Newsletter
Detská knižnica