Výpožičné služby

Služby / Výpožičné služby

Mestská knižnica mesta Piešťany ponúka svojim čitateľom široký výber knižných titulov z najrôznejších oblastí - od detskej literatúry cez beletriu a náučné oddelenie až po cudzojazyčnú literatúru. Naši čitatelia si môžu vybrať z viac ako 90 000 knižných titulov.

Knižný fond je prehľadne rozdelený na niekoľko častí. V oddelení beletrie sa čitateľ môže orientovať jednoducho podľa abecedného radenia autorov, náučné oddelenie je usporiadané na základe Medzinárodného desatinného triedenia (MDT).

 
Čitateľ a používateľ knižnice má právo na vypožičiavanie knižničných dokumentov prostredníctvom absenčných (domov) alebo prezenčných (v priestoroch knižnice) výpožičiek.

  • Absenčné výpožičky beletrie a odbornej literatúry

Pri absenčnom vypožičiavaní je výpožičná lehota 35 dní (vrátane dní pracovného pokoja). Čitateľ a používateľ si môže naraz vypožičať 10 dokumentov.

  • Prezenčné sprístupňovanie literatúry z odbornej príručnej knižnice

Knižnica poskytuje prezenčné výpožičky a štúdium knižničných dokumentov v priestoroch študovne,  príručnej knižnice a  čitárne. Dokumenty z odbornej príručnej knižnice je možné si zapožičať na 24 hodín za poplatok 0,50 €.

  • Prezenčné sprístupňovanie novín a časopisov

Čitatelia knižnice môžu využívať služby čitárne, ktorá ponúka aktuálne vydania vybraných slovenských a jedného zahraničného periodika (National geographic) i dennej tlače.

  •     Predlžovanie výpožičnej lehoty

Výpožičnú lehotu si čitateľ môže 3x predĺžiť, pokiaľ daný titul nie je rezervovaný iným čitateľom. O predĺženie môže čitateľ požiadať osobne, telefonicky na čísle 033/77 259 82, zaslaním e-mailu na info@kniznica.sk alebo priamo v konte čitateľa.

  •     Rezervovanie dokumentov

Ak má čitateľ záujem o knihu, ktorá je aktuálne vypožičaná iným čitateľom, môže si titul bezplatne rezervovať, a to osobne, telefonicky na čísle 033/77 259 82, zaslaním e-mailu na info@kniznica.sk alebo priamo v konte čitateľa nájdením žiadanej knihy, kliknutím na POŽIČAŤ SI a v prípade, že kniha je požičaná VYŽIADAŤ. O dostupnosti knihy je čitateľ upovedomený mailom. Rezervácia knihy je aktuálna 5 pracovných dní.

  •     Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Na požiadanie čitateľa a používateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, ktorý nemá vo svojom fonde z inej knižnice Slovenskej republiky cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) formou originálu alebo kópie.

Newsletter
Detská knižnica