Kde sa knižky ukryli

Typ podujatia
informačná hodina, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
30. 04. 2019 o 10.20 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Informačná výchova - postupný cieľavedomý proces, smerujúci k využívaniu a práci s informáciami a ich zdrojmi. Zahŕňa podporu orientácie v knižnici, využívanie jej služieb, vyhľadávanie informácií v dokumentoch.

Súvisiace korporácie

Detská knižnica