Na potulkách lesom

Typ podujatia
film, beseda, environmentálna aktivita

Dátum, čas a miesto konania
30. 04. 2007 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Aj o tom, že život stromov sa podobá životu človeka, sa dozvedeli deti zo Spojenej školy v Piešťanoch a ZŠ Moravany z prednášky Ing. Františka Baču, ktorý rozprával nielen o lesoch a dôležitosti ich ochrany, ale priblížil deťom pestrosť fauny a flóry v okolí nášho mesta. Súčasťou tohto poučného stretnutia bola prezentácia dvoch filmov Malého Agrofilmu 2006 - Na potulkách lesom a Premeny Tatier.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica