Nielen čajky a labute

obrázok

Typ podujatia
prednáška, vychádzka

Dátum, čas a miesto konania
12. 07. 2007 o 09.00 h | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Veselé putovanie po brehoch vodnej plochy Sĺňava spojené s hľadaním a spoznávaním vodného vtáctva žijúceho v tejto lokalite

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica