V tieni stromov

Typ podujatia
pre deti, vychádzka, tvorivá dielňa

Dátum, čas a miesto konania
18. 10. 2007 o 13.00 h | Piešťanské informačné centrum
06. 09. 2010 o 15.30 h | Piešťanské informačné centrum
17. 05. 2011 o 08.00 h | Ensana Thermia Palace Health Spa Hotel *****
17. 05. 2011 o 10.00 h | Ensana Thermia Palace Health Spa Hotel *****
03. 06. 2013 o 14.00 h | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prechádzka piešťanskými parkami zameraná na poznávanie domácich i cudzokrajných druhov drevín spojená s poučným rozprávaním pre žiakov základných škôl. Sprevádza Ing. Eva Wernerová.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica