Škorvanková Gabriela (1942 - 2011)

obrázok

Typ autority
Psychologička, organizátorka, scenáristka

Životopis
Odborníčka v oblasti klinickej psychológie, ktorá svoj život a prácu zasvätila pomoci handicapovaným deťom, zlepšovaniu integrácie postihnutých do spoločnosti a hľadania možností na zlepšenie kvality ich života. Snažila sa o to nielen po odbornej stránke, ale i prostredníctvom kníh a umenia – bola predsedníčkou slovenskej sekcie IBBY Book Handicap Unesco a takisto organizátorkou rôznych výstav a podujatí – v spolupráci s Mestskou knižniciu mesta Piešťany pripravila a scenáristicky sa podieľala na projekte výstavy s názvom Poď do môjho sveta, podujatia Ja som dobrý remeselník, ktorého začiatky siahajú do roku 1995 či medzinárodná výstava pre deti so zvláštnymi potrebami s názvom Vitaj v mojom svete.

Zdroj: http://www.sllk.sk

Newsletter
Detská knižnica