ŽiWellná kvízovačka so Slavom

Typ podujatia
kvíz

Dátum, čas a miesto konania
15. 09. 2019 o 17.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell
06. 10. 2019 o 17.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell
01. 12. 2019 o 17.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell
23. 02. 2020 o 17.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell

UsporiadateľPiešťanský pivovar ŽiWell

Popis
Populárno-náučný kvíz bez porazených

Otázky pre vás tvorí a komentuje Slavo Hlásny, rekordér TV vedomostných súťaží.

Počet členov tímu: 2 - 6

Štartovné: 2,- EUR /os.

Newsletter
Detská knižnica