Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 1996

obrázok

Vojtech Anderle


Počas svojho života nazhromaždil veľké množstvo historických fotografií zo života mesta a jeho obyvateľov. Po dvoch úspešných výstavách sa rozhodol vydať tieto knižne. Pri príležitosti svojho životného jubilea (80 rokov) vydal knihu s názvom „História Piešťan vo fotografii“ s ktorou chce nielen súčasnej generácií priblížiť časy vývoja nášho mesta 19. storočia, ale uchovať ju pre generácie budúce.

Autor: Mesto Piešťany
Dátum: 01. 04. 1996

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica