BIB 2023 venovali legendárnemu Cipárovi, ocenili aj Simonu Smatana

Dátum oznamu: 06. 10. 2023

Aktuálny 29. ročník Bienále ilustrácií Bratislava je venovaný významnému slovenskému ilustrátorovi, maliarovi, grafikovi a sochárovi Miroslavovi Cipárovi. Legendárny ilustrátor bol spätý aj s piešťanskou knižnicou.

Miroslav Cipár stál pri vzniku Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) spolu s Dušanom Rollom a Albínom Brunovským v roku 1967, vytvoril jeho nadčasové ikonické logo (1968) a ako súťažiaceho ho niekoľkonásobne ocenili medzinárodné poroty (Plaketa BIB 1973, 1977). Sprevádzal deti príbehmi už od roku 1957, ilustroval vyše 350 kníh, dotváral detské časopisy a rozhodne patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti slovenskej ilustrátorskej scény.

Ilustrátor Cipár rád navštevoval piešťanskú knižnicu. Zúčastňoval sa na podujatiach, prihováral sa deťom. Na druhom poschodí budovy našej knižnice sa nachádza stála výstava jeho ilustrácií, v rámci ktorej môžu návštevníci vidieť ukážky z knihy Zlatá Brána od Márie Ďuríčkovej (2004). 

Do aktuálneho ročníka Bienále ilustrácií Bratislava mohla každá krajina prihlásiť desať ilustrátorov či ilustrátoriek, ktorí ich mali reprezentovať. V tomto roku mal záujem reprezentovať Slovensko rekordný počet tvorcov, až 43 ilustrátorov so 61 knihami. Jednotlivé ilustrácie hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol pedagóg, grafik a vizuálny umelec Tomáš Klepoch. Základnými kritériami hodnotenia ilustrácií boli inovácia, kreatívnosť, výtvarné spracovanie a vhodnosť ilustrácií pre detské publikum. Porota vybrala desať ilustrátorov, ktorí reprezentovali Slovensko na BIB 2023. Sú to Barbara Idesová, Dušan Kállay, Barbora Kmecová/Bessa, Marta Matus, Matúš Maťátko, Eva Ondová, Martin Smatana, Simona Smatana, David Soboň a Lucia Žatkuliaková.

Desaťčlenná medzinárodná porota, ktorej predsedala Margaret Anne Suggs z Írska, hodnotila 2072 originálov ilustrácií. Porota zložená z odborníkov z oblasti knižnej kultúry udelila ceny najlepším ilustrátorom – Grand Prix, 5 Zlatých jabĺk, 5 Plakiet. Uspeli ilustrátori z Čile, Lotyšska, Brazílie, Švajčiarska i ďalších krajín, no ocenenia si odniesli i Slováci. Neštatutárnu Cenu 365.bank za celoživotné dielo získal Ondrej Zimka, Cenu primátora Bratislavy obdržala autorka kníh pre deti, Trnavčanka Simona Smatana. 

Diela Simony Smatana sú neodmysliteľnou súčasťou fondu piešťanskej knižnice, naši detskí návštevníci na ich motívy často tvoria, pomáhajú im vzdelávať sa, ale aj plnohodnotne stráviť voľný čas. Scénické čítania na motív Včelára Jožka majú veľký úspech rovnako, ako workshopy týkajúce sa Františka z kompostu. Diela Simony Smatany sme uviedli aj formou autorských výstav.

K významnému oceneniu úspešnej autorke blahoželáme a prajeme mnoho tvorivých chvíľ a kreatívnych nápadov.

Zdroj: ts
Newsletter
Detská knižnica