Knižnica od stredy otvorená pre všetkých

Dátum oznamu: 18. 01. 2022

Vážení čitatelia, v súvislosti s vyhláškou 06/2022 ÚVZ SR bude knižnica od stredy 19. januára 2022 otvorená pre verejnosť v režime ZÁKLAD, t.j. bez ohľadu na imunitný status. Stále je potrebné dodržiavať základné protepidemické opatrenia (respirátor FFP2, dezinfekcia, 2-metrové odstupy). Sprístupňujeme tiež dennú tlač a služby internetu. Zatiaľ nie je možné využívať priestory Múdrej ponorky.

Režim a kapacita na hromadných podujatiach vzhľadom k vyhláške 05/2022 ÚVZ SR závisí od rizikovosti podujatia. Režim podujatí knižnice je zverejnený v jednotlivých podujatiach v kalendári podujatí.

Tešíme sa na vás.
Newsletter
Detská knižnica