Miroslav Cipár

Dátum oznamu: 09. 11. 2021

Dostali sme smutnú správu, že v neskorých nočných hodinách dňa 8. 11. 2021 nás vo veku 86 rokov navždy opustil úžasný človek a všestranný výtvarník akademický maliar Miroslav Cipár. Dlhé roky s nami spolupracoval a bol súčasťou našich viacerých podujatí a výstav. Jeho ilustračná tvorba, za ktorú dostal mnohé ocenenia teší už niekoľko generácií.  Ilustrácia sa stala jeho vášňou natoľko, že pred viac ako 50. rokmi sa stal hlavným spoluzakladateľom Bienále ilustrácií Bratislava. Aj jeho ďalšia tvorba je všade okolo nás. Bol vynikajúcim grafikom, dizajnérom, maliarom a sochárom. S jeho výnimočným autorským rukopisom vzniklo mnoho nadčasových logotypov a značiek, ktoré sú stále neodmysliteľnou súčasťou verejných kultúrnych inštitúcií.  O jeho živote a tvorbe sa píše vo viacerých monografiách. Jeho neúnavná tvorba, mimoriadna ľudskosť a láskavý úsmev nám budú veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke!




Newsletter
Detská knižnica