Rodina je dar

Vedia to i tí najmenší z nás, deti materských škôl, ktoré sa prihlásili do celoslovenskej výtvarnej súťaže s názvom Moja rodina, určenej práve im. A porota mala naozaj plné ruky práce - musela vyberať spomedzi 681 prác zo 124 materských škôl. Slávnostné vyhodnotenie súťaže, spojené s odovzdávaním cien, sa uskutoční vo štvrtok, 27. júna 2019 o 10.00 hodine. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Newsletter
Detská knižnica