Rok 2020 nás veľa naučil

Dátum oznamu: 05. 02. 2021

Opäť sme oslovili našich spolupracovníkov, aby nám priblížili ich rok 2020. Riaditeľka neziskovej organizácie Osmijanko, ktorá sa venuje podpore čítania a čitateľskej gramotnosti, Miroslava Biznárová nám napísala:

„Rok 2020 nám ukázal ako je dôležité prijať narušenie komfortu, zvládnuť existenčné ohrozenia a nepochovať v sebe nádej, že príde aj nová zmena. Život našej neziskovej organizácie OSMIJANKO  koronakríza ovplyvnila naplno. Nemohli sme realizovať mnohé aktivity celoslovenského projektu Osmijankova literárna záhrada a Zázračné kľúče od hravého čítania naprieč všetkými regiónmi. Naše aktivity sa nedajú preniesť úplne do online priestoru, ale napriek všetkým ohrozeniam a úskaliam sa nám podarilo vytvoriť niekoľko zaujímavých programov, ktoré sme odprezentovali aj v spolupráci s Mestskou knižnicou Piešťany. Práve v tomto období sa ukázali silné stránky profesionálnych kontaktov, vzájomnej spolupráce, bohato a kvalitne vybudovaného čitateľského zázemia akým disponuje práve knižnica v Piešťanoch.“  

Prajeme všetkým spolupracovníkov veľa odvahy a energie na zvládnutie všetkých zmien, ktoré nás čakajú v tom roku.
Newsletter
Detská knižnica