03.03.2018

Spomienka na Ivana Krasku

V týchto dňoch si pripomíname 60. výročie úmrtia popredného slovenského básnika, predstaviteľa moderny,  prekladateľa,  Ivana Krasku.

Rodák z Lukovíšť  prežil veľkú časť života v Bratislave, no v roku 1943 sa presťahoval do Piešťan. Tu žil a tvoril až do roku 1958.  Presťahoval sa sem ako 67-ročný. Pôvodne býval na dnešnej Winterovej ulici,  no o štyri roky neskôr sa presťahoval do domu na nábreží Váhu, ktoré sa stalo miestom pre dni jeho staroby. Žil tu nenápadne a v ústraní spolu so svojou manželkou Elenou. Básnicky činný už dlhé roky nebol, venoval sa prekladom z diel rumunských básnikov. V Piešťanoch ho navštevovali priatelia, známi i obdivovatelia a ctitelia jeho poézie. Prichádzali sem za ním spisovatelia Vojtech Mihálik, Dominik Tatarka, Milan Ferko a iní. Na sklonku života sa tu tešil všeobecnej úcte. Žil tu až do roku 1958.

Tohto významného slovenského básnika pripomína dnes nábrežie Váhu v Piešťanoch, ktoré dostalo po ňom svoje meno.

V dome Ivana Krasku na nábreží rieky Váh je od r. 1976 otvorená Pamätná izba Ivana Krasku, ktorú spravuje Balneologické múzeum v Piešťanoch.  A práve v expozícii tejto Pamätnej izby sa v sobotu 3. marca 2018  o 16.00 h uskutoční  spomienkové stretnutie venované životu a básnickej tvorbe Ivana Krasku. Stretnutie pripravilo Balneologické múzeum Imricha Wintera.
Newsletter
Detská knižnica