Vzdelávanie gymnazistov podporujeme výstavami

Dátum oznamu: 25. 09. 2023

Študenti oboch gymnázií v okrese Piešťany majú možnosť rozšíriť svoje vedomosti o velikánoch slovenskej literárnej i divadelnej scény prostredníctvom putovných výstav. Mestská knižnica mesta Piešťany priniesla v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava fotografie a zaujímavé informácie tentoraz o Jánovi Palárikovi a Jozefovi Gregorovi Tajovskom.

Do konca septembra si študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch môžu prezrieť výstavu venovanú Jánovi Palárikovi, významnej osobnosti slovenského divadla. Táto expozícia vznikla pri príležitosti 200. výročia Palárikovho narodenia. Nesie názov Múzy v chrámoch alebo Ján Palárik v premenách slovenskej profesionálnej réžie, pričom tento názov je inšpirovaný výrokom z autorovej dobovej state Dôležitosť dramatickej národnej literatúry: „Najprv povstali Múzy, a len potom sa im chrámy stavali.“ Palárik sa postavenia chrámu pre svoje Múzy nedočkal, napriek tomu sa jeho komédie stali jedným zo základných pilierov repertoáru slovenských profesionálnych divadiel. 

Výstava je koncipovaná ako dialóg klasika dramatickej tvorby 19. storočia s klasikmi slovenskej profesionálnej réžie. 

V mestečku pod šikmou vežou, vo Vrbovom, sa študenti vzdelávajú o živote a diele Jozefa Gregora Tajovského. Výstava na Gymnáziu Jána Baltazára Magina je venovaná významnému slovenskému prozaikovi, básnikovi, dramatikovi, pričom približuje jeho život – detstvo, štúdium, vzťahy, rodinu či záľuby. Pripomína i Tajovského dramatickú tvorbu a inscenácie jeho hier v profesionálnych slovenských divadlách. Materiál pochádza z archívov Divadelného ústavu v Bratislave a z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Výstava potrvá do 7. októbra.

Obe výstavy slúžia gymnazistom na prehĺbenie či zopakovanie vedomostí, prostredníctvom dobových snímok a vizuálnych zobrazení si môžu tieto dôležité informácie lepšie a trvácnejšie osvojiť. Sú realizované v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Newsletter
Detská knižnica