Za Dušanom Mitanom

Slovenská literatúra, kultúra i spoločnosť prišla o ďalšiu veľkú osobnosť - spisovateľa, scenáristu a dramatika Dušana Mitanu, ktorého poznajú generácie čitateľov vďaka poviedkam, novelám a románom s nádychom tajomna, absurdity, existenciálneho zápasu či detektívky a predovšetkým s majstrovsky vybrúsenou pointou.

Dušan Mitana študoval filmovú a televíznu dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Pracoval v redakciách časopisov Mladá tvorba a Romboid, svoje práce uverejňoval i na stránkach Slovenských pohľadov. Knižne debutoval v roku 1970 zbierkou poviedok Psie dni. Nasledovala Patagónia (1972), Nočné správy (1976), Koniec hry (1984), Na prahu (1987), Hľadanie strateného autora (1991), Slovenský poker (1993), Prievan (1996), Návrat Krista (1999), Môj rodný cintorín (2000), Krst ohňom (2001) a Zjavenie (2005).

Dušan Mitana mal však aj blízko k poézií, o čom svedčia básnické zbierky Krutohory (1991) a Maranatha (1996). Zo scenáristickej tvorby môžeme spomenúť napríklad Školu lásky (1973), Dynamit (1974), Plukovníka Chaberta (1976) či A pobežím až na kraj sveta (1979). Diela Dušana Mitanu vyšli i niekoľkých reedícií, tá najnovšia pochádza z dielne vydavateľstva KK Bagala. Popri množstvu ocenení, ktoré za svoju tvorbu získal, mu v januári 2019 prezident Slovenskej republiky udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, prozaickej tvorby a literárnej činnosti.

Príďte si na tohto jedinečného autora zaspomínať k nám do knižnice, kde nájdete všetky jeho spomínané tituly.
Newsletter
Detská knižnica