Za Milanom Rúfusom

Dnes, 11. januára, uplynulo presne desať rokov, čo slovenská literatúra, kultúra a spoločnosť prišla o jednu zo svojich najvýznamnejších osobností - básnika, vysokoškolského pedagóga a filozofa Milana Rúfusa (1928 - 2009).

Milan Rúfus vyštudoval slovenský jazyk a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde aj neskôr pôsobil ako asistent a získal docentúru v oblasti českej literatúry. Jeho pedagogická činnosť siahala aj za hranice - v rokoch 1971 až 1972 prednášal slovenský jazyk a literatúru v Neapole. Je autorom množstva básnických zbierok nielen pre dospelých. Nemalú časť svojej tvorby venoval i malým čitateľom: Kniha rozprávok (1975), Sobotné večery (1980), Rozprávočka veselá, zostaň ešte s nami (1985), Studnička (1986), Modlitbičky (1990), Tiché papradie (1990), Mechúrik Koščúrik s kamarátmi (1991), Lupienky z jabloní (1993) Pamätníček (1994), Modlitbičky za dieťa (1995), Anjeličku, môj strážničku (2008), atď.

Z tvorby pre dospelých: Až dozrieme (1956), Chlapec (1966), Zvony (1968), Ľudia v horách (1969), Triptych (Až dozrieme, Chlapec, V zemi nikoho (1969), Kolíska (1972), Stôl chudobných (1972), Hľadanie obrazu (1973), Chlapec maľuje dúhu (1974), Óda na radosť (1982), Prísny chlieb (1987), Neskorý autoportrét (1992), Vernosť (2007), Ako stopy v snehu (2009) a iné. Okrem poetickej sa Milan Rúfus venoval i esejistickej tvorbe a takisto literárnej vede.
Newsletter
Detská knižnica