Kultúrno - zábavný program, nafukovacie atrakcie a súťaže pre deti
/ atrakcia, pre deti, hudobno-zábavný program, iné

01. 06. 2012 od 11.00 h do 19.00 h
02. 06. 2012 od 11.00 h do 19.00 h

Sprievodné podujatie OLKS 2012 - v mestskom parku.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica