obrázok

Ruina sakrálneho objektu

Dátum vzniku
14. storočie

Adresa
Detvianska, 9
Piešťany
92101

Jediný hmotný doklad stavebnej činnosti v stredovekých Piešťanoch zachovaný in situ je datovaný rámcovo do 14. storočia, prvú známu písomnú zmienku o jeho existencii obsahuje až vizitačný záznam z roku 1560. Gotický chrám, pravdepodobne súčasť predpokladaného stavebného komplexu, azda johanitského kláštora, bol v roku 1813 poškodený v takom rozsahu, že sa ho, navzdory snahám už nepodarilo obnoviť. Na vnútroblokovom pozemku vo vlastníctve mesta Piešťany zostali iba rozrumené múry neobvyklého, dvojosového presbytéria. Opakované archeologické výskumy odkryli na pozemku dôkazy o zaniknutom cintoríne a vyniesli na svetlo viaceré hodnotné nálezy.

Newsletter
Detská knižnica