obrázok

Kúpeľná kaplnka

Dátum vzniku
1897

Adresa
Winterova, 74

Neveľký jednoloďový novogotický sakrálny objekt postavený v roku 1897 podľa projektu neznámeho autora, ako náhrada za zbúranú barokovú kaplnku sv. Jána Nepomuckého, ktorá svojho času stála v susedstve bývalého Panského hostinca. Kaplnku zasvätili Božskému srdcu Ježišovmu. Zariadenie eklekticisticky poňatého interiéru pochádza z poslednej štvrtiny 20. storočia.

Newsletter
Detská knižnica