Hotel Leier

obrázok

Dátum vzniku
20. storočie

Adresa
Winterova, 5
Piešťany
92101

Popis
Romantickú, historizujúcu podobu objekt nadobudol na začiatku 20. storočia.Vtedy pôvodnú, klasicistickú vilu Tüköry na Beethovenovej ulici, pochádzajúcej z 19. storočia, prestavali a sprístupnili i z Winterovej ulice podľa návrhu architekta A. Oberländera. Vežičky, arkier, cimburie a plastický dekor pripodobnili budovu anglickému neogotickému zámku. Z významných hostí obľúbeného hotela hodno spomenúť aspoň spisovateľa Ladislava Mňačka, ktorý v jeho priestoroch, v časoch, keď niesol názov Victoria Regia, pracoval o. i. na knižke o Adolfovi Eichmanovi.

Newsletter
Detská knižnica