obrázok

Evanjelický a. v. kostol

Dátum vzniku
1905

Adresa
Pod Párovcami, 1

Jednoloďový, vo výraze novogotický kostol postavili podľa projektu J. Krátkeho roku 1905. Strohá loď má tri polia zaklenuté krížovou klenbou a rovný uzáver - z priestoru nie je vyčlenené presbytórium. O histórii vzniku chrámu - stavebné práce spolu so zariaďovaním trvali 5 mesiacov - sa zachovala podrobná správa z pera hlavného protagonistu udalostí E. Köhlera, roku 1909 publikovaná v Budapešti.

Newsletter
Detská knižnica