obrázok

Budova kúpeľnej komisie

Dátum vzniku
1924 - 1925

Adresa
Pribinova, 2

Vznikla v rokoch 1924 - 1925 podľa návrhu v Piešťanoch žijúceho architekta S. Brescianeho, neskôr bola upravovaná podľa projektu architektonickej kancelárie J. Merganc - O. Klimeš. Na priečelí je umiestnená tabuľa s menami autora i stavebnej firmy a s dátumom výstavby. Eklektisticky stvárnené hlavné priečelie v mnohom anticipije o polstoročie mladšiu postmodernu. O bonvivánskom autorovi architektonického návrhu sa traduje, že určitú dobu pôsobil na dvore Hailé Selassieho v Addis Abebe ( Etiópia).

Newsletter
Detská knižnica