obrázok

Súbor šiestich penziónov: Berlin, Anna, Erna, Pavla, Lívia, Riviéra

Dátum vzniku
1927- 1930

Adresa
Sad Andreja Kmeťa, 11, 43, 45, 76, 78, 80

Tento komplex vznikol na konci 20. rokov 20. storočia - medzi rokmi 1927 - 1930 podľa projektov S. Brescianiho (Dr. Cmunt), F. Weinmurna a A. Szönyiho (Anna, Riviéra), G. Gerendaya (Erna), A. Slatinského (Pavla), Weinmurna a Vécseiho (Lívia). Atraktívna poloha dopomohla súboru k reputácii akejsi plenérovej expozície medzivojnovej architektúry, kde objekty v bezprostrednom kontakte s parkom sú ešte v mnohom poplatné tradícii, ale skupina troch objektov na nábreží už zrkadlí príklon k nastupujúcemu funkcionalizmu.

Newsletter
Detská knižnica