obrázok

Krajinský most

Dátum vzniku
1931

Adresa
Krajinská,

Kultúrna pamiatka. Železobetónový most pozostáva zo siedmych polí, vešadlové má rozpätie 52 metrov, ostatné po 29 metrov. Spojitá doska nesúca vozovku je v širšom poli zavesená na bočných železobetónových oblúkoch, v užších poliach podopieraná spodnými oblúkovými doskami. Dielo autorskej dvojice J. Činčera - I. Grebnik, realizované v rokoch 1930 - 1931, patrilo v dobe vzniku k najodvážnejším mostným konštrukciám v Československu. Za vojny bol most poškodený, po rekonštrukcii ho doplnili o stavidlo na stabilizáciu hladiny teplého vážskeho ramena, v poslednej štvrtine minulého storočia pričlenili na protiprúdovej strane oceľovú lávku pre peších a následne zosilnili vešadlovú konštrukciu oceľovými lanami.

Newsletter
Detská knižnica