obrázok

Obytný súbor Stred

Dátum vzniku
1958 - 1962

Adresa
Winterova,

280 - bytový obytný súbor s kolonádou a obchodmi vznikol v rokoch 1958 - 1962 podľa projektu architekta M. Šavlíka. Stavebné pozemky sa získali sčasti asanáciou staršej zástavby jedného úseku Winterovej ulice a sčasti v prielukách troch priľahlých ulíc. Mestotvornosť a humánne znaky robia z tohto prvého po vojne postaveného súboru jednu z miestne najpodstatnejších realizácii celého povojnového obdobia.

Newsletter
Detská knižnica