Horný cintorín

obrázok

Dátum vzniku
19. storočie

Adresa
Žilinská,

Popis
Tvz. starý dosiaľ funkčný, pôvodne rímskokatolícky cintorín, s najstaršími náhrobkami z 19. storočia. Ústredný kamenný kríž je datovaný rokom 1864, vedľa cintorína, pri ceste, stojí kríž z roku 1779. Medzi náhrobkami sa nachádza aj niekoľko exemplárov zdvojených - manželských náhrobných pomníkov, ktoré boli v minulých dvoch storočiach časté na úzkom páse územia medzi Piešťanmi a Trnavou. Na cintoríne je pochovaný významný rodák, sochár V. Vavro (1911 - 1992).

Newsletter
Detská knižnica