obrázok

Duffek Kornel (1938 - 2018)

Narodený
01. 07. 1938, Galanta

Dátum a miesto úmrtia
26. 01. 2018, Trnava

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Významný kultúrny pracovník, hudobný pedagóg, zberateľ, spoluautor viacerých publikácií a propagačných materiálov, zanietený ochranca prírody.

Životopis
Do kultúrno-spoločenského diania v Piešťanoch sa zapojil v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, po ukončení štúdií na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Najprv pôsobil na piešťanskej základnej umeleckej škole, kde sa venoval vzdelávaniu mladých talentov výučbou hry na klavír. Už vtedy sa venoval aj publikačnej činnosti. V roku 1966 mu ponúkol Anton Pastírik, vtedajší riaditeľ Kultúrneho a spoločenského strediska, členstvo v redakčnej rade mesačníka, ktorý do roku 2015 vychádzal pod názvom Revue Piešťany. V redakčnej rade pracoval bezmála štvrťstoročie, v rokoch 1986 – 1990 ako zodpovedný redaktor. Počas tohto obdobia napísal nespočetné množstvo príspevkov o živote v Piešťanoch v minulosti (história, balneohistória), o významných osobnostiach, ktoré tu žili a tvorili, alebo mali vzťah k nášmu mestu, o ľudovom umení regiónu a o aktuálnych aktivitách. Neskôr sa stal šéfredaktorom reprezentačného časopisu Revue Piešťany a za jeho vedenia toto periodikum získalo viacero významných celoštátnych ocenení. V celonárodných periodikách pravidelne monitoroval hudobný život v meste, najmä v súvislosti s podujatiami Piešťanského festivalu. Vďaka jeho iniciatíve bola v Piešťanoch odhalená pamätná busta hudobného skladateľa Eugena Suchoňa. Kornel Duffek sa dlhoročne podieľal na organizovaní Piešťanského hudobného festivalu. Bol tajomníkom Kruhu priateľov hudby a predsedom Klubu priateľov výtvarného umenia. Ako kurátor pripravil niekoľko výstav obrazov v našom meste. V rokoch 1986 – 1990 zastával funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska. Dve desaťročia bol predsedom Kultúrnej a názvoslovnej komisie MsZ mesta Piešťany. Vďaka pomoci ďalších nadšencov sa v Piešťanoch od roku 1992 podarilo udomácniť slávnostné otváranie letnej kúpeľnej sezóny, ktoré sa odvtedy pravidelne organizujú ako najvýznamnejšie mestské slávnosti. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany 27. mája 1994 bol pán Duffek zvolený za viceprimátora mesta Piešťany.
Z podnetu Kornela Duffeka bola v roku 2002 založená knižničná edícia Bibliotheca Pescana, v ktorej vyšlo aj vďaka jeho podpore niekoľko významných kníh mapujúcich históriu Piešťan a okolia v rôznych oblastiach. Nezanedbateľný je aj jeho prínos v oblasti ochrany životného prostredia.
Primátor mesta Piešťany mu udelil Cenu primátora za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany - Kultúrna osobnosť roka (2003). V roku 2008 získal Cenu mesta Piešťany a Pamätnú medailu predsedu TTSK.
V máji 2018 mu primátor Piešťan udelil Cenu In memoriam za jeho dlhoročné aktívne pôsobenie a významný prínos ku kultúrno-spoločenskému dianiu v Piešťanoch ako i publikačnú činnosť. V roku 2020 mu bol udelený titul Čestný občan mesta Piešťany – IN MEMORIAM za celoživotný prínos v oblasti rozvoja kultúry v Piešťanoch, za významnú publikačnú, zberateľskú činnosť a za šírenie dobrého mena Piešťan. Vzhľadom na pandemické opatrenia bolo slávnostné udelenie titulu až v júli 2021, kedy vyšla i jeho kniha, ktorú nestihol dokončil - Storočie piešťanských infanteristov. Knihu vydalo Balneologické múzeum I.Wintera.

Odkazy

Ocenenia
Cena primátora mesta Piešťany
Cena mesta Piešťany
Pamätná medaila predsedu TTSK
Čestný občan mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica