obrázok

MUDr. Scherer František Ernest (1805 - 1879)

Narodený
02. 04. 1805, Blatná

Dátum a miesto úmrtia
16. 03. 1879, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Priekopník modernej balneoterapie, významný lekár pôsobiaci v Piešťanoch, zakladateľ vojenského kúpeľného ústavu.

Citácia
Piešťanské cintoríny. 2005 (Piešťany: Mestská knižnica, stredisko PIC, 2005.)
Drahomíra Moretová: Myšlienka F. E. Scherera stále aktuálna. (Revue Piešťany, leto 2011.)

Životopis
Kúpeľný lekár a balneológ František Ernest Scherer bol otcom myšlienky zriadiť kúpele pre vojakov, hoci vojakom nikdy nebol. On sám dal na výstavbu ústavu pozemok aj príjmy z literárnej činnosti. Založil vojenský kúpeľný ústav, ktorý je dodnes funkčný. Bol známy a obľúbený ako priateľ chudobných, o ktorých sa s veľkou obetavosťou staral. Vzdelaný, ľudomilný lekár a húževnatý propagátor pokrokových metód kúpeľnej liečby, rodák z južných Čiech, zasvätil Piešťanom plných 50 rokov plodného života a v Piešťanoch i skonal. Už za života ho uznávali ako zakladateľa a priekopníka modernej balneoterapie a toto uznanie dosvedčujú vysoké vyznamenania, ktorými ho poctili. Jeho význam presiahol hranice mesta a času, viaceré ním zavedené liečebné postupy sa postupne rozšírili i mimo Piešťan a v nemalej miere sa uplatňujú dodnes. Je autorom nemecky písanej monografie "Die heissen Quellen und Bäder Pöstény (Piestjan) in Ungarn" (1837). Najčerstvejšie vydanie uvedenej knihy v roku 2000 - vyšla v nemčine i v slovenčine - ešte aj po 163 rokoch od prvého vydania sa stretlo s veľkým záujmom čitateľov.
Jeho exhumované telesné pozostatky, epitaf a niektoré ďalšie prvky z pôvodného náhrobku sa dostali zo zrušeného teplického cintorína (1976) na nový cintorín v Piešťanoch (f - 91) na Bratislavskej ceste.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica