obrázok

Prof. MUDr. Siťaj Štefan, DrSc. (1911 - 1990)

Narodený
29. 05. 1911, Stará Turá

Dátum a miesto úmrtia
18. 09. 1990, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Popredný slovenský lekár - reumatológ a publicista, člen, korešpondent Slovenskej akadémie vied, odborník svetového významu, nositeľ viacerých ocenení.

Citácia
Piešťanské cintoríny. 2005 (Piešťany: Mestská knižnica, stredisko PIC, 2005.)
Drahomíra Moretová: Spomienka na profesora Siťaja. (Revue Piešťany, leto 2011.)

Životopis
V roku 1952 bol Štefan Siťaj poverený vytvorením reumatologického výskumného pracoviska v Piešťanoch. Výskumný ústav reumatických chorôb začal svoju činnosť 1.3.1953. Za neuveriteľne krátky čas získalo toto pracovisko medzinárodný význam. Štefan Siťaj prednášal na najrôznejších domácich a zahraničných podujatiach, nadväzoval kontakty s poprednými medzinárodnými inštitúciami a od roku 1960 so svojimi spolupracovníkmi organizoval známe piešťanské reumatologické kongresy s medzinárodnou účasťou za prítomnosti najlepších reumatológov zo všetkých kontinentov. Venoval sa odbornej príprave reumatológov, tvorbe učebníc pre nich, ale aj bohatej publikačnej činnosti. Nezanedbateľný je tiež jeho prínos v oblasti medzinárodnej spolupráce s reumatologickými inštitúciami rôznych krajín Európy. Dielo profesora Siťaja je stále aktuálne. Aj preto mu udelil primátor Piešťan Remo Cicutto pri príležitosti jeho storočnice (2011) Pamätnú plaketu in memoriam. Odovzdal ju na VII. Jarnom reumatologickom seminári jeho dcére MUDr. Oľge Boldišove. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia (2011) udelil profesorovi Siťajovi Pamätnú medailu in memoriam aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Na jeho počesť NÚRCH v Piešťanoch každoročne organizuje Siťajov predvianočný seminár.

Odkazy

Ocenenia
Medaila J. E. Purkyně
Pamätná plaketa in memoriam primátora mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica