obrázok

Sereďský kaštieľ

Dátum vzniku
pred rokom 1177

Adresa
Sereď,
Sereď

Klasicistický kaštieľ v Seredi vznikol na križovatke ciest pri dôležitom prechode cez rieku Váh. Bol kráľovským majetkom a sídlom hradného panstva.
Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1177. V roku 1252 sa spomína vyberanie mýta v priestore od hradu až po močiare, ale aj most cez Váh a prekladisko dreva. Vo vlastníctve pôvodne kráľovského hradu sa vystriedalo viacero vlastníkov. V rokoch 1423-1437 sa tu viackrát zdržiaval uhorský a český kráľ Žigmund Luxemburský.Z roku 1423 pochádza najstarší známy opis hradu, podľa ktorého vieme, že hrad mal tri veže, jednu veľkú uprostred a po jednej nad každou bránou (brány mal dve). Na hrade bola aj kaplnka sv.Margaréty, studňa, palác, kuchyňa a ďalšie stavby.
Od roku 1523 bol majiteľom hradu a rozsiahleho panstva Šintava Alexej Thurzo, ktorý v ňom zriadil správu feudálneho domínia. Po jeho smrti sa majiteľom hradu stal jeho zať, župan, kráľovský sudca a hlavný kapitán kráľovských vojsk Andrej Báthory, ktorý prebudoval hrad na pohodlné panské sídlo. Potom čo ovdovel, musel hrad opustiť, pretože ho súdnou cestou získala mladšia Thurzova dcéra Alžbeta s manželom Ungnadom. Ovdovelá Alžbeta sa po tretí raz vydala za grófa Júliusa zo Salmu a Neuburgu. Sobášil ich protestanský kazateľ Peter Bornemisza, ktorý založil na hrade známu šintavskú tlačiareň. Po smrti manželky viedol Július Salm majetkový spor s Thurzovcami, ktorí si naň robili nároky. Súdny spor vyhrali Thurzovci.
V roku 1606 obsadili hrad povstalecké vojská Štefana Bočkaja počas stavovského povstania Gabriela Bethlena. Stanislav Thurzo prešiel na stranu povstalcov a poskytol ho Bethlenovmu vojsku, ktoré tu zotrvalo až do roku 1622. Iba v roku 1621 ho po dobití mala krátky čas v držbe cisárska armáda. Z roku 1622 pochádza súpis hradu, v ktorom sa spomínajú štyri bašty, jedna vonkajšia bašta, stará veža, vnútorný hrad a ďalšie stavby, ako aj veľké množstvo zbraní.
Od roku 1642 sa stali majiteľmi panstva a hradu Esterházyovci. Z nich Mikuláš Esterházy sa tu často zdržiaval, hoci mal hlavné sídlo v Kišmártone (Eistenstadt). V polovici 17.storočia patril hrad palatínovi Pavlovi Esterházymu.
V roku 1663 bol neúspešne obliehaný turkami. V tom čase bola na hrade cisárska posádka, ktorá tam zotrvala až do začiatku 18.storočia. V roku 1703 obsadili hrad povstalecké vojská Františka Rákoczyho a až do bitky pri Trenčíne (1708) tu mal hlavný stan ich veliteľ a hlavný komisár Horného Uhorska Mikuláš Berčényi. Od roku 1711 bol majiteľom hradu Jozef Esterházy, ktorý ho prestaval.
Od roku 1748 hrad vlastní uhorský kancelár František Esterházy. Ten prestaval hrad na barokový kaštieľ, pri ktorom založil aj barokovú záhradu.V roku 1817 došlo k rozdeleniu rozsiahleho šintavského panstva Esterházyovcov na tri menšie, pričom sa Sereď stala centrom jedného z nich. Patrilo grófovi Karolovi Esterházymu.Prestavbu kaštieľa dokončil v roku 1841.
Od roku 1860 patril kaštieľ francúzskej kňažnej Angelike D'Henin.V roku 1945 ho získal Československý štát.

Newsletter
Detská knižnica