obrázok

Sokolovský kaštieľ

Dátum vzniku
začiatok 18. storočia

Adresa
Sokolovce,
Sokolovce

Sokolovce ležia na ľavom brehu Váhu. Na severnej strane susedia so svetoznámym kúpeľným mestom Piešťany, ktoré sú vzdialené od obce len 6 km. Na juhu Sokolovce susedia s Hlohovcom, ktorý je vzdialený 14 km.
Dominantou Sokoloviec je barokovo - klasicistický kaštieľ, ktorý bol vystavaný začiatkom 18. storočia. K tomuto kaštieľu bola v druhej polovici 18. storočia vybudovaná veža s cimburím, ktorá slúžila ako hvezdáreň.
V kaštieli sa vystriedali viaceré šľachtické rody: Nyáriovci od 17. storočia, Škrabalovci, v 18. storočí Amadeovci, Windischgrätzovci, Degenfeld - Schonbur, Hirschwerk, David Horn, Bernát Blum a Gyulayovci, ktorí boli poslednými majiteľmi kaštieľa.
Do areálu kaštieľa patrí i park s rybníkom, ktorý zušľachtil David Horn. V parku sa nachádzajú vzácne dreviny, ktoré sú chránené. Sú to hlavne platany a dva červené buky, ktoré majú vyše 200 rokov. Medzi najstaršie dreviny patril jaseň, ktorého vek sa odhadoval na 400 rokov. Zapálil ho doteraz nezistený vandal.
Okrem týchto unikátov sa v kaštieľskom parku nachádzajú aj iné vzácne dreviny. Celý areál je štátom chránená pamiatka. Dnes budova kaštieľa slúži psychiatrickej liečebni.

Newsletter
Detská knižnica