obrázok

Rotunda sv. Juraja v Skalici

Dátum vzniku
románske obdobie

Adresa
Skalica,
Skalica

Najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou pamiatkou v Skalici je románska stavba rotunda svätého Juraja. Pochádza pravdepodobne z 13.storočia.Vybudovaná bola ako kostolík na hradisku, ktoré strážilo diaľkovú Českú cestu.
Prvá písomná zmienka o Skalici z roku 1217, ktorou uhorský kraľ Ondrej 2. obnovil donáciu komesovi Tomášovi a jeho synom Alexandrovi a Sebusovi uvádza zem Zakulcza, nespomína však osadu Skalica, hradisko ani rotundu.
Rotunda plnila funkciu vlasníckeho kostolíka s malou plochou na pochovávanie.Románsku stavbu rotundy predstavuje kruhová ľod s polkruhovitou Aspidou orientovanou na východ.
Aspida, ako i románske okná v aspide a na juhozápadnej strane sa zachovali v pôvodnom stave. Na výšku románskej stavby poukazuje rozdiel v štruktúre muriva gotickej nadstavby, ktoré bolo tvorené z viditeľne menších kameňov. V dobe vzniku mala rotunda plochú strechu, vnútro bolo osvetľované prostredníctvom dvoch okien v aspide.
V roku 1372 bola Skalica povýšená na kráľovské mesto, výstavba mestského opevnenia prebiehala v 14. storočí a vykopaním hradobnej priekopy bola rotunda odčlenená od návršia s hradiskom. Pôvodne sakrálny objekt sa stal tiež strážnou a obranou baštou, čo si vyžiadalo rozsiahle stavebné úpravy. Tieto úpravy sa uskutočnili zrejme v druhej polovici 15.storočia. źod bola nadstavená nad úroveň múra hradieb a v hornej časti boli urobené tri štrbinové strieľne.
Priestor rotundy bol rozložený na dve podlažia horný priestor slúžil ako strážnica a spodný si naďalej zachoval sakrálnu funkciu. Nadsvedčuje tomu nástenná maľba vystupujúca až po trámy, ktoré držali druhé podlažie.
Z konca 15.storočia pochádzajú fragmenty neskorogotických malieb na stenách rotundy s motívom legendy o svätom Jurajovi. Na pravej strane sa nachádza výjav čakania na draka a príchodu sv. Juraja. Na ľavej strane výjav obchodu sv. Juraja v ritierskej zbroji z mesta a lúčenie s jeho obyvateľmi. Maľba predstavuje prvý a posledný výjav z legendy a je pravdepodobné, že legenda bola pôvodne po obvode rotundy znázornená celá.
Tesne pri výreze oblúka sa z každej strany zachoval erb. Na pravej strane arpádovský erb, na ľavej strane patril erb rodu Zápoľských.
V roku 1970 bola Rotunda sv. Juraja vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Následne sa tu usutočnili výskumy. K najvýznamnejším patrilo odkrytie stredovekového cintorína so 60 hrobmi,koncom 12 storočia.
Súčasný výzor získala rotunda pri obnova v roku 1977, keby boli vymenené dvery, schody, opravená strecha a murivá základou.Tieto prvky navrhol sochár Marian Višnovský. Expozície v Rotunde sv. Juraja sprístupňuje na požiadanie Záhorské múzeum v Skalici.

Newsletter
Detská knižnica