obrázok

Archeologická lokalita Martinský vrch

Adresa
Nitra,
Nitra

V Nitre sa nachádza spolu 6 archeologických lokalít, ktoré dokladujú prvopočiatky vývinu osídlenia a života v Nitre a a jej okolí. Archeologická lokalita Martinský vrch : Priestor bol osídlený viacerými kultúrami už v praveku. Dnes sú tu viditeľné pozostatky starého slovanského hradiska o rozlohe 20 ha. Hradisko bolo opevnené kamenným valom, priekopou a dvojitými mohutnými palisádami, ktorých koly mali priemer až 60 cm. Na hradisku boli objavené a presne lokalizované základy románskeho kostola z 9. storočia, na ktorom v 11. - 12.stor. vyrástol kostol sv.Martina. V blízkosti kostola bolo pohrebisko s vzácnymi nálezmi z 9. - 11. storočia /karolínska minca z 9.stor. objavená ako obolus mŕtvych v ústach jednotlivca a ozdoby odevov z 11. stor. Na predhradí sa odkrylo niekoľko slovanských obydlí a široká /10 - 12 m/, dlhá /800 m/ kamenná cesta z 9. storočia. Odkrytých tu bolo množstvo obilnicových jám a slovanské remeselnícke dielne z 9. storočia na výrobu predmetov zo železa, z kostí a z kameňov. Dedina patriaca k tomuto kostolu ležala pravdepodobne v intraviláne bývalej obce Chrenová. Samotný kostolík bol vyše 20 m dlhý a široký 7 m. Mal štvorcovú apsidu asi aj vežu /ako naznačovali veľké kvádre v rohoch stavby/, klenby, ktoré sa opierali o vyše 1,5 m hrubé múry. Bol maľovaný a zdobený freskami, budovaný dôkladne a nákladne, ale jedno mu chýbalo : Pribinovo meno. To sa v troskách nezachovalo. V priestore bol vykonaný archeologický výskum v r.1993. Časti náleziska boli na povrchu zakonzervované. Dnes patrí tento priestor Ministerstvu obrany SR a nie je prístupný verejnosti.

Foto: Turistické informačné centrum Nitra (NISYS)

Newsletter
Detská knižnica