obrázok

Ratnovský kostol

Dátum vzniku
12. storočie

Adresa
Ratnovce,
Ratnovce

Prvá písomná zmienka o Ratnovciach pochádza z roku 1240 pod názvom terra Ratun. Chotár obce sa v tom čase rozprestieral len v neveľkom údolí medzi riekou Váh a kostolom sv. Margity Antiochijskej. Názov Ratun sa používal až do druhej polovice 14. storočia. Neskôr sa zmenil na Rathon, Ratnocz, Radnok, Rhathon i Ratnolcz.
Najstaršou stavebnou pamiatkou Ratnoviec je jednoloďový kostol sv. Margity Antiochijskej, nachádzajúci sa na kopci nad obcou. Pôvodný kostol existoval už v 12. storočí. Veža bola postavená v 13. storočí a prestavaná bola v roku 1659. V 18. a 19. storočí prešiel kostol ďalšími prestavbami. V obci sa nachádza aj niekoľko prícestných krížov.
V minulosti používala obec pečať z roku 1719. V jej kruhopise je nápis RATNOVEC 1719 a v pečatnom poli je zobrazená postava ženy, po bokoch ktorej sú iniciálky M a A. Ide teda zrejme o mučeníčku z tretieho storočia, Margitu Antiochijskú, ktorej je zasvätený aj miestny kostol. Táto svätica je aj hlavným motívom erbu obce. Jej strieborná postava so zlatými vlasmi a zlatou korunou na hlave, ktorú si pridržiava pravou rukou, kým v ľavej ruke drží zlatý kríž, je osadená do červeného štítu.

Foto: Obec Ratnovce

Newsletter
Detská knižnica