obrázok

Strážovský kostol

Dátum vzniku
2. pol. 14. storočia

Adresa
Krakovany - Stráže,
Krakovany - Stráže

Ako Krakovany tak aj Stráže sa uvádzajú v Zoborskej listine z roku 1113 ako Villa Spectaculi, t. j. dedina strážcov. Boli tu pravdepodobne strážne jednotky Sikulov ako na viacerých miestach Považia. Posledným zemepánom Stráži bolo nitrianske biskupstvo. Obe obce sú dnes už spojené.
Kostol sv. Gála opáta (lat. Gallus, slovensky aj Havel) hlavne jeho zasvätenie poukazuje na pôsobenia írskych mníchov na našom území prostredníctvom salzburského arcibiskupa Vergila (754 - 784). Na Slovensku poznáme okrem Stráží ešte osem kostolov zasvätených tomuto svätcovi. To znamená, že tu mohol stáť kostol oveľa starší ako je tento gotický, ktorý podľa odborníkov bol postavený v 2. polovici 14. storočia. V prvej polovici 17. storočia bola zaklenutá loď a v roku 1726 nadstavená veža.
Exteriér:
hladký, na presbytériu členený pultovými opornými piliermi. Sakristia je situovaná na nezvyklej južnej strane presbytéria zaklenutá gotickou rebrovou klenbou. Je neúmerne veľká oproti dispozícii kostola. Jej veľkosť a poloha niečo naznačujú, snáď i starší kostol na tomto mieste.
Kostol je jednoloďový priestor s polygonálne uzavretým presbytériom s predstavenou vežou. V presbytériu je pôvodná gotická rebrová krížová klenba, kružbové okná so stredovým prútom. V lodi je renesančná valená lunetová klenba s hrebienkami.
Hlavný oltár je z konca 19. storočia, bočné oltáre a kazateľnica z 18. storočia. Tento kostol je malým šperkom gotiky v piešťanskom dekanáte a stojí rozhodne za to ho vidieť.

Newsletter
Detská knižnica