obrázok

Kostol v Banke

Dátum vzniku
14. storočie

Adresa
Banka,
Banka

História:
Dedina bola osídlená už v paleolite, hromadný nález pochádza z mladšej doby bronzovej. Sídliská z doby rímskej a veľkomoravskej. Je pravdepodobné, že hrad Bana spomínaný notárom uhorského kráľa Belu, ktorého meno nepoznáme (okolo roku 1200), tu stál už v 9. storočí. V roku 1226 sa spomína hrad ako castrum Bana. Dedina bola súčasťou kráľovských majetkov, neskôr patrila viacerým zemianskym rodinám. Roku 1599 ju spustošili Turci. Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom, pálením vápna a kriedy.
Je to vlastne dvojkostol zasvätený sv. Martinovi. Starý kostol sa spomína už v 14. storočí. Tento bol okolo roku 1600 znovu zaklenutý renesančnou klenbou. Je to jednoloďový pozdĺžny pôdorys rannogotického typu so štvorcovým presbytériom. Na priečelí kostola s predstavanou vežou s murovanou ihlanovou strechou. Nový kostol z roku 1930 bol pristavaný k južnej stene starého kostola.

Newsletter
Detská knižnica