Hubinský kostol

obrázok

Dátum vzniku
rok 1995

Adresa
Hubina,
Hubina

Popis
Obec je písomne doložená v roku 1353 pod menom Hwbyna ako príslušenstvo hradu Tematín. V 16. storočí ju zničili Turci.
Kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi bol vybudovaný v roku 1995.

Newsletter
Detská knižnica