obrázok

Erdödyovský kaštieľ v Piešťanoch

Dátum vzniku
pred rokom 1890

Datum zániku
začiatkom 50.-tych rokov 20. storočia

Adresa
Pod Párovcami,
Piešťany

Koncom štyridsiatych a začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia sa v súvislosti s výstavbou tvz. lesníckej kolónie po častiach búrala jediná stavebná pamiatka v ,, starých " Piešťanoch, ktorá ako-tak - určite aspoň zaužívaným pomenovaním kaštieľ - pripomínala šľachtické sídlo.
Rozložitý prízemný objekt s pôdorysom v tvare písmena U, vsadený do uličnej čiary na východnej strane severného, do podoby rínku rozšíreného úseku ulice Pod Párovcami, pôvodne patril grófskej rodine Erdödyovcov, a tá v ňom pri návšteve Piešťan i bývala.
Solitérnu budovu z troch strán obklopoval k nej prináležiaci, parkovo upravený pozemok.
Ako dokladá meračský elaborát z roku 1890 ,, auf dem Castelgrundstück " - na kaštieľskom pozemku - bolo miesto ešte pre tri budovy. Fotografie z 20. storočia zachytávajú iba hlavný, obytný, z architektonického hľadiska málo výrazný objekt. Dátum a okolnosti jeho vzniku zostávajú nejasné.

Newsletter
Detská knižnica