obrázok

Dr. Marschall Martin Ferdinand (1811 - ?)

Narodený
Vrbové

Pôsobnosť
Vrbové, Piešťany

Typ autority
Rodák z Vrbového, autor knihy o piešťanských liečivých prameňoch, lekár.

Citácia
Kúpeľní lekári v Piešťanoch. (Pohľad do histórie). Bibliotheca Pescana II. (Piešťany: Balneologické múzeum, 2003, s. 13 - 14.)

Životopis
Ďalšia zaujímavá a málo známa kniha o piešťanských kúpeľoch a pomeroch v tomto meste a jeho okolí vyšla roku 1838. Išlo o lekársku dizertačnú prácu na tému "Die Heilquellen von Pőstény" - "Liečivé pramene v Piešťanoch". Napísal ju rodák z Vrbového dr. Martin Ferdinand Marschall, bola vydaná v Budíne (Ofen) a vytlačili ju Gyurián a Bagó. Kniha má 92 strán, autor v nej opísal piešťanské liečivé pramene, indikácie liečby, kúpeľné zariadenia a upozornil na ich hygienicko - zdravotnícke nedostatky. Informoval o výletoch do okolia, osobitne sa zameral na flóru, faunu a doplnil archeologické, geologické a hydrografické poznatky. Ako znalec miestnych pomerov, pochádzajúci z okolia Piešťan, uviedol, že v tomto meste žije okolo 3000 obyvateľov. Väčšinou sú to Slováci a líšia sa od iných svojou statnou postavou, kypiacim zdravím, pestrofarebným krojom a veselou povahou.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica