obrázok

MUDr. PhDr. Vámoš Gejza (1901 - 1956)

Narodený
22. 12. 1901, Dévábánya

Dátum a miesto úmrtia
18. 03. 1956, Muriaé-Minas

Pôsobnosť
Piešťany, Praha, Čína (Ázia), Brazília

Typ autority
Významný slovenský spisovateľ, piešťanský lekár, propagátor kúpeľov.

Životopis
Do gymnázia chodil v Nitre a už tu sa prejavila jeho "buričská povaha". Prišiel do konfliktu s profesormi pre obhajobu sociálnej spravodlivosti a hrozilo mu vylúčenie zo školy. Roku 1919 sa zapísal na Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Štúdium medicíny ukončil v roku 1925 a počas prezenčnej služby bol vojenským lekárom v Bratislave. Roku 1928 pracoval ako asistent v Prahe na Ústave balneológie a fyziatrie u prof. MUDr. Cmunta, ktorý pôsobil počas letných sezón v Piešťanoch. Roku 1929 sa ale osamostatnil a začal pracovať ako kúpeľný lekár a lekár Okresnej nemocenskej pokladnice v Piešťanoch. Medzi jeho pacientov patrili aj také osobnosti ako významný anglický spisovateľ a historik a obhajca Slovákov, prof. R. W. Seton - Watson, u nás známy ako "Scotus Viator " a mnoho iných. Propagoval piešťanské kúpele i v zahraničí, napr. v Londýne uskutočnil niekoľko "Piešťany Mud Treatment Demonstrations" - ukážok liečby piešťanským bahnom. V propagácii kúpeľov pokračoval aj neskôr v emigrácii a svojho otca viackrát žiadal o zaslanie vzoriek bahna. V rokoch 1931 a 1933 navštívil aj Sovietsky Zväz. Aktívne sa zúčastňoval kultúrneho života v Piešťanoch, redigoval časopis "Piešťany a okolie" a týždenník "Piešťanské zprávy". Podporoval myšlienku zriadiť v okolí Piešťan Domov slovenských spisovateľov, ale tento zámer sa mu nepodarilo realizovať. Ako lekár bol Gejza Vámoš obľúbený zvlášť u chudobných, ktorých liečil často aj zdarma. No v piešťanskej spoločnosti mal konflikty vyplývajúce z jeho neskrotnej výbušnej povahy, ako aj životných a svetonázorových postojov. Napriek averzii k politike uvažoval roku 1936 o vstupe do Agrárnej strany. V období jeho pôsobenia v Piešťanoch vychádza v roku 1934 kritikou všeobecne uznávaný román "Odlomená haluz". V súťaži nakladateľstva Melantrich získava ešte pod pôvodným názvom "Zlatý vek" druhé miesto a odmenu. Keď však uverejnil v Slovenských smeroch úryvky z pripravovaného románu "Žid severu a juhu" rozpútala sa tvz. bahnianska aféra. Piešťanská židovská obec podáva pražskému a bratislavskému židovskému ústrediu návrh na trestné oznámenie na Vámoša. Spolok kúpeľných lekárov apeluje na lekársku komoru, aby Vámoša vylúčila zo svojich radov "za urážku lekárskeho stavu, najmä piešťanského ". Množia sa anonymné výstrahy a Vámošov otec bol inzultovaný. Dôsledky tejto aféry Vámoša poznačili tvrdo a prispeli k jeho rozhodnutiu odísť zo Slovenska. Boli to dôvody viac osobné, než politické. Nakoniec zakotvil v Číne, v polovici apríla 1940 v malom meste Tien - cin, kde pôsobil ako lekár. Navštívil Indiu a Japonsko, uvažoval aj o návrate na Slovensko, rozhodol sa však po nostrifikácii diplomu pracovať ako lekár na predmestí Rio de Janeiro, neskôr v osade Porto Novo. Zomrel 18. marca 1956 v černošskej osade Muriaé - Minas, kde je aj pochovaný. Pre našu kultúru je to nesmierna škoda, že zákerná choroba tak skoro ukončila jeho pohnutý život. Z jeho pestrých zážitkov mohlo vzniknúť mimoriadne cenné a zaujímavé dielo.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica