obrázok

Empírové divadlo v Hlohovci

Dátum vzniku
rok 1802

Adresa
Hlohovec,
Hlohovec

Dal ho postaviť roku 1802 Jozef Erdödy a murárske práce urobili majstri z Hlohovca pod vedením Šimona Lehnera. Hlavným staviteľom divadla (Commedie haus) bol Pietro Travaglia.
Budova unikátneho empírového divadla má jednoduchý obdĺžnikový pôdorys s fasádami členenými plastickým kvádrovaním. Nad strešnou rímsou sú umiestnené pieskovcové erby rodu Erdödyovcov a pod nimi nápisové tabule o stavbe divadla. Pod rímsou sú na fasáde figurálne reliéfy. Ide o antizujúce reliéfy znázorňujúce detské postavy s hudobnými nástrojami pri oberaní a lisovaní hrozna.
Interiér divadla je dekorovaný empírovými maľbami koncentrovanými predovšetkým do priestoru javiska a na plochý strop. Divadelný strop s figurálnymi maľbami bol reštaurovaný v rokoch 1961 - 1962.
Budova divadla je spojená chodbou s bývalou jazdiarňou. Donedávna klasicistická jazdiareň slúžila sčasti ako foyer a šatne divadla a sčasti sa využívali ako skladovacie priestory.
Zámocké divadlo dal postaviť Jozef Erdödy pre majiteľov zámku. V čase slávnostného otvorenia divadla tu hosťovala talianska operná spoločnosť, neskôr tu hrali herci viedenských a budapešťianskych divadelných scén. Na divadelné predstavenie si Erdödyovci pozývali feudálov z blízkych panstiev a známych umelcov. Z obdobia vzniku divadla sa traduje krátka návšteva slávneho hudobného skladateľa Ludwiga van Beethovena v súvislosti s jeho návštevou Piešťan. Vtedy už známe kúpeľné mesto patrilo majiteľom hlohovského zámku a v Hlohovci bola jedna zo staníc dostavníkovej dopravy. Podľa ústnych informácii o pobyte Ludwiga van Beethovena v Hlohovci svedčil zápis v pamätnej knihe a klavír, na ktorom hudobný skladateľ koncertoval. Jeho pobyt pripomína busta od akademického sochára Ľudovíta Gogu v parčíku pred divadlom.
Za prvej svetovej vojny sa v divadle hrávali tvz. živé obrazy, scény z bojov na fronte. Na týchto predstaveniach sa zúčastňovali i obyvatelia mesta. Empírové divadlo, architektonický klenot mesta, začalo však slúžiť širokej verejnosti až v období socializmu. Po reštaurovaní a oprave v rokoch 1961 - 1962, predovšetkým však po poslednej pamiatkovej úprave koncom sedemdesiatych rokoch, sa v divadle usporadúvali rozličné kultúrno - osvetové akcie, ako divadelné predstavenia hlohovských ochotníkov a profesionálnych scén, populárne koncerty, koncerty vážnej hudby a rôzne slávnostné akadémie. V minulých rokoch sa v divadle usporadúvali koncerty starej hudby v rámci programu hudobného festivalu v Piešťanoch.

Vyhľadaj usporiadané podujatia

Newsletter
Detská knižnica