obrázok

Sokolovňa

Dátum vzniku
obdobie klasicizmu

Adresa
Hlohovec,
Hlohovec

Z obdobia klasicizmu pochádzajú v Hlohovci dve budovy, a to Zemianska kúria na Malinovského ulici a tvz. sokolovňa. Rožná budova bývalej sokolovne, za čias socializmu slúžiaca telovýchovným účelom, má vstupný portál a okná lemované kamennými šambránami. Z čias stavby budovy - koniec 18. storočia, ktorej pôvodnú funkciu doteraz nepoznáme, pochádza drevený krov a mohutný komín.

Newsletter
Detská knižnica