obrázok

Prof. Ing. arch. Karfík Vladimír (1901 - 1996)

Narodený
26. 10. 1901, Idrija (Slovinsko)

Dátum a miesto úmrtia
06. 06. 1996, Brno

Pôsobnosť
Zlín, Paríž, La Valletta

Typ autority
Stavebný podnikateľ, architekt, vysokoškolský pedagóg, projektoval obchodný dom Baťa v Piešťanoch.

Životopis
Významný architekt zlínskej projektovej kancelárie, Vladimír Karfík, projektoval Obchodný dom Baťa, ktorý sa v Piešťanoch začal stavať v roku 1935. Vyštudoval architektúru na Českom vysokom učení technickom v Prahe (1924). Po ukončení štúdia pracoval v Le Corbusierovom ateliéri v Paríži, vo viacerých amerických architektonických kanceláriách, v stavebnej kancelárii firmy Baťa v Zlíne (1930 – 1946), pôsobil aj ako profesor niekoľkých architektonických disciplín na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1946 – 1971) a v rokoch 1978 – 1982 na Maltskej univerzite v La Vallette. V roku 1984 mu bolo udelené čestné členstvo Amerického inštitútu architektov.

Ocenenia
Cena Emila Belluša
Newsletter
Detská knižnica