obrázok

Pollak Emanuel (1854 - 1937)

Narodený
10. 05. 1854, Sučany

Dátum a miesto úmrtia
12. 03. 1937, Budapešť

Pôsobnosť
Budapešť

Typ autority
Architekt, autor unikátnej stavby Kúpeľného domu Františka Jozefa v Piešťanoch.

Životopis
Emanuel Pollak pochádza z okolia Martina (zo Sučian). Študoval v Mníchove, Prahe, Paríži a Stuttgarte. V Budapešti sa s ním zoznámil Ľudovít Winter a bol presvedčený, že práve Pollak by mohol zrealizovať jeho plány na výstavbu kúpeľného domu. Emanuel Pollak bol autorom unikátnej stavby Kúpeľného domu Františka Jozefa, nazývaného aj Františkove kúpele. Táto veľkolepá budova s prepychovo zariadeným interiérom bola slávnostne otvorená v roku 1898. Vraj kvôli technickým problémom, keď voda z Váhu začala presakovať do bazénov, bola táto budova v rokoch 1965 – 1967 asanovaná. Odborníci zo stavebníctva však majú ten názor, že budova sa mohla využiť na iné účely a nemusela byť zbúraná.
Zomrel v Budapešti, kde je aj pochovaný. O Pollakovi napísal knižku jeho kolega architekt Andreas Szőnyi v knihe Tak rástla Bratislava.

Newsletter
Detská knižnica